– Asylinstituttet må beskyttes

Venstres nestleder, Trine Skei Grande er ikke fornøyd med at personer med tilknytning til Taliban har fått opphold i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Dette er ikke personer vi ønsker å gi en nødhavn, sier Skei Grande til Aftenposten .

 Krigsforbrytere må straffes

Krigsforbrytere må straffes
Foto: © Braendan Yong | Dreamstime.com

Må straffes
I Stortinget i dag presiserte Skei Grande at folk som er forfulgt skal ha beskyttelse etter flyktningekonvensjonen, men viste til at personer som har begått krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten ikke har krav på beskyttelse.

Skei Grande utfordrer regjeringen til å gripe muligheten til å jobbe mer målrettet mot det internasjonale samfunnet og sørge for at slike personer blir straffet for sine handlinger.

Internasjonal rettsorden
– Med en ny administrasjon i USA er det blitt rom for å igjen arbeide for en sterkere internasjonal rettsorden, sa Skei Grande, og viste til Obamas nedleggelse av den militære domstolen på Guantanamo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**