Venstre vil styrke Hæren

Hæren må styrkes kraftig for å kunne følge opp sine tjenesteoppdrag og for å være en pålitelig samarbeidspartner i Afghanistan, skriver Roar Sollied, som også vil ha en revisjon av karrierevilkårene i Hæren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er avgjørende viktig at situasjonen for soldatene og deres familier er forsvarlig. Overforbruk av enkeltsoldater og —bataljoner vil gå ut over alle disse forhold. Venstre ønsker å opprette en ny kampbataljon, og de eksisterende bataljonene må fylles opp.

Sollied og Lilland HSTY

Foto: K Furu

Samtidig må støttefunksjonene følges opp hvis engasjementet skal utvides. Forsvaret må derfor få nye verktøy for å rekruttere og beholde avdelingsbefalspesialistene. Disse må jo forlate forsvarstjeneste ved 35 og senest ved 38 og bør derfor få formalisert utdanning eller videreutdanning underveis i tjenesten, slik at de er rimelig trygge på at de midt i livet er klare for ny jobb i det sivile. Hvis ikke, blir karriererisikoen en større uyfordring enn tjenesteoppdragene, og Forsvaret kan tape i konkurransen om slik vital kompetanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**