Brudd i Tromsø: Venstre sier nei til økning av eiendomskatt!

Venstre vil ikke være med på å sende regningen for overskridelser i det kommunale budsjettet til Tromsøs befolkning. — Dette må løses med modernisering av offentlig sektor, ikke med å belaste skattebetalernes lomme. Derfor trekker vi oss fra samarbeidet med Ap, Sp og SV, sier Jonas Stein Eilertsen, kommunestyrerepresentant for Tromsø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jonas Eilertsen

Foto: Frode Fjeldstad

For Venstre er det uforståelig at Arbeiderpartiet, SV og SP i en tid med finanskrise, usikkerhet og økende arbeidsledighet ønsker og sende regningen for offentlig overforbruk til husholdningene.

– Dette burde vært løst med å bruke skattebetalernes penger smartere. Det er mulig å spare inn flere ti-talls millioner gjennom en modernisering av offentlig sektor. Det er synd at strukturkonservativismen blant sosialistene er så sterk, beklager Eilertsen.

Venstre har gjennomført en ny skolepolitikk i Tromsø gjennom å satse på læreren og gjennom en helt ny og bærekraftig miljøpolitikk.

– Lærerløftet er den viktigste skolereformen i Tromsø de siste årene. Etter- og videreutdanning av lærerne i Tromsøskolen er nøkkelen til en god skole. Forslaget til ny transportreform vil være

Venstre reagerer kraftig på at samarbeidspartnerne i Tromsøalliansen velger å avskrive Venstre som samarbeidspartner gjennom å bryte den politiske avtalen som var grunnlaget for samarbeidet. I denne avtalen har Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstre parti og senterpartiet skrevet under på at eiendomskatten ikke skal økes i perioden.

For mer: Jonas Stein Eilertsen, 480 645 83

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**