— Uaktuelt å øke eiendomsskatten

I dagens Romerikes Blad står det at eiendomsskatten kan komme til å dobles neste år. Dette avvises blankt av Venstres Boye Bjerkholt. — Det er uaktuelt å øke eiendomsskatten. Folk kan være helt trygge på at det ikke vil skje, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Boye Bjerkholt

Foto: Venstre

I den politiske plattformen som samarbeidet mellom Venstre, KrF, Sp, SV og Arbeiderpartiet bygger på, står det følgende om eiendomsskatten:

“Som konsekvens av ønskede satsinger beholdes eiendomsskatten på gjeldende nivå i de to første årene av kommunestyreperioden. Dersom utviklingen i kommunens økonomi åpner for det, kan en avtrapping av skatten vurderes mot slutten av perioden.”

— Selv om kommunen befinner seg for øyeblikket i en vanskelig økonomisk situasjon pga. finanskrisen, er det ikke aktuelt å hente inn nye inntekter gjennom økt eiendomsskatt, slår Bjerkholt fast.

Venstre ønsker på sikt å fjerne eiendomsskatten helt, men mener at tidspunktet for en avvikling må tilpasses de økonomiske realitetene i kommunen.

— Det er åpenbart at utviklingen i kommunens økonomi i forbindelse med finanskrisen ikke har gjort det noe enklere å trappe ned eiendomsskatten, men når pendelen snur vil det igjen bli en aktuell problemstilling. Det er også den eneste diskusjonen Venstre er interessert i å ta når det gjelder eiendomsskatt: når og hvordan kutte og avvikle eiendomsskatten, utdyper Bjerkholt.

Han presiserer at den sterke avvisningen av rådmannens forslag om økt eiendomsskatt er forankret i flertallskonstellasjonen.

— Det betyr i realiteten at det er ingen partier som vil foreslå økt eiendomsskatt når vi kommer til budsjettbehandlingen til høsten. Folk kan sove trygt vel vitende om at det ikke kommer til å bli noe av den varslede skatteøkningen, avslutter Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**