Etterlyser framdrift for Torvet

– Vi bør ta oss råd til mer skjønnhet i sentrum — selv i en krisetid, sier Guri Melby til Adresseavisen i dag. Bystyret vedtok for over ett år siden et forprosjekt for opprusting av Torvet, men planene er lagt på is. Nå etterlyser Melby framdrift i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Du kan lese mer om denne saken i Adresseavisen i dag.

Guri Melby

– Da bystyret i 2001 vedtok å stenge Torvet for biltrafikk, var det en viktig forutsetning at Torvet skulle gjøres attraktivt for byens befolkning. Det ligger store muligheter i dette. Byrommet er unikt, og mulighetene for aktiviteter, både permanente og midlertidige, er store. Målet har hele tiden vært å skape et levende byrom der alle kan delta, sier Melby.

Bystyret behandlet 28. februar 2008 et forprosjekt for opprusting av Torvet, og vedtok da at Rådmannen skulle legge dette til grunn ved innarbeiding av nødvending opprusting av Torvet i kommende økonomiplaner. I saken ble det også antydet en framdrift med prosjektering og utarbeidelse av byggeplan i løpet av 2009, og byggestart i 2010. Kommunens økonomiske situasjon har imidlertid endret seg dramatisk siden den gang, Torvet er blitt nedprioritert, og i budsjettet for 2009-2012 er det ikke satt av midler til investeringer på Torvet.

Melby mener man nå må ta fram de overordnede planene for opprusting av Torvet, samtidig som man må se på om det er noen kortsiktige tiltak man kan gjøre. – Vi må se på om vi kan legge til rette for mer aktivitet på Torvet med små investeringer, blant annet ved å åpne for en uterestaurant i tilknytning til Hornemannsgården, og å gjøre scenen mer attraktiv, sier Melby.

— Torvet er i dag en steinørken som er lite attraktiv for byens befolkning. Ved å sette av for eksempel ti millioner hvert år, ville kommunen signalisere vilje til å gjøre noe med problemet, men i stedet har de rødgrønne valgt å nedprioritere hele saken. I budsjettet for 2009-2012 er det ikke satt av midler til investeringer på Torvet. Det mener jeg er et kortsiktig valg, sier Melby til Adressa.

Se forøvrig Trygve Lundemos kommentar til saken på adressa.no.

Melby har fremmet en interpellasjon om saken til bystyrets møte førstkommende torsdag. Hele interpellasjonen kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**