Mislykket boligsatsing fra den rødgrønne regjeringen

Det er blitt over 600 flere bostedsløse under denne regjeringen. Venstre vil ha et utvidet lavterskeltilbud med såkalte “skjeve boliger.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Det å ha et sted å bo er avgjørende for å bekjempe fattigdom, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

– Veksten i antall bostedsløse viser at regjeringen har mislyktes i fattigdomsbekjempelsen, sier Skei Grande.

Uverdig
Mange rusmisbrukere har etter opphold på avrusningsinstitusjon eller soning problemer med å skaffe seg bolig i rusfrie miljøer. Uten fast adresse er det svært vanskelig å skaffe seg arbeid og komme seg videre i livet. Kommunene har få utleieboliger og det bygges i svært liten grad sosialboliger.

Tigger

Foto: Microsoft

– Det brukes svært mye penger på eksempelvis akuttavrusning i Norge, men etter opphold på avrusning, sendes mange tilbake til svært dårlig bomiljøer, hospitser eller i verste fall ut på gata. Dette er på alle måter uverdig og samfunnsøkonomisk høl i hue, mener Skei Grande.

Skjeve boliger
Venstre vil i stedet ha såkalte skjeve boliger. Dette er hyttelignende boliger, som er sparsommelig innredet, med ett rom og et lite kjøkken og bad. Det er egne boenheter, men som ligger noenlunde samlet. De har tilsyn av en vaktmester og sosialarbeider, men ingen pleie.

– Dette er et tilbud bare for de som ikke klarer seg med andre botiltak, og som faller gjennom i alle andre ordninger, sier Skei Grande.

Trappetrinnsmodell
Tilbudet kan driftes av både frivillige og offentlige aktører.

– De som flytter inn i slike boliger, greier ofte å bevege seg inn i neste trappetrinn og ut i en normal tilværelse. Dette har hatt stor suksess i Danmark. Kanskje er vi ikke flink nok til å erkjenne at vi har et problem med disse gruppene i Norge også, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**