Telemark Venstre i sementen

En delegasjon fra Telemark Venstre var på besøk hos Norcem i Brevik for å lære mer om den type industri og hvilke utfordringer de står overfor. Vi fikk også en omvisning i fabrikken som produserer sement.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 1. kandidat i Telemark Venstre, Tonje Løwer Gurholt og fabrikksjef ved Norcem Kjell Skjeggerud

1. kandidat i Telemark Venstre, Tonje Løwer Gurholt og fabrikksjef ved Norcem Kjell Skjeggerud

Dette er en type industri som krever mye energi, og som har en utfordring med CO2 utslipp. Fabrikksjef Kjell Skjeggerud forklarte oss hvordan de har tatt tak i dette problemet og hvilke planer de ha for ytterligere å redusere utslippene. Det handler mye om energiøkonomisering, men ikke minst om alternativ brensel.

 Skjeggerud forklarer hvordan en brenselsstav fungerer

Skjeggerud forklarer hvordan en brenselsstav fungerer

Avfall som energi
50% av energien som Norcem bruker nå er avfallsbasert. Resten er kull. Hvis man kan legge forholdene bedre til rette for at andelen alternativ energi kan øke, vil det gi store gevinster i forhold til reduserte CO2 utslipp. Dessuten vil vårt problemsøppel virkelig være en ressurs for både bedriften og miljøet.

 Cockpiten på Norcem hvor hele prosessen styres

Cockpiten på Norcem hvor hele prosessen styres

Industri og kunnskap
Telemark Venstre fikk innblikk i en industribedrift, som også er en kunnskapsbedrift. Det er teknologi på høyt nivå som gjør at kalkstein fra 350 m under havet kommer ut som sement til deg og meg. Også i denne sektoren er vi avhengig av forskning og ansatte med høy kompetanse.

Norcem

Rammevilkår
På veien med oss fikk vi mange gode råd for hva vi politikere kan gjøre i forhold til rammevilikår for slike bedrifter.

•Se reportasjen “Venstre på Norcem” på TV Telemark HER
•Les i PD HER

Takk for et lærerikt besøk.
Hilsen Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**