Uttalelse: krever bedre hjelp til rusavhengige

Venstres sentralstyre har sett seg lei på at rusavhengige kun omtales som et ordensproblem av FrP og regjeringen. Rusavhengighet er en sykdom og et sosialt problem som må møtes med sosialpolitiske virkemidler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre er enige i at rusavhengige ikke hører hjemme på gata, men har liten tro på at det er et liv bak fengselsdører som er svaret for de fleste. Løsningen ligger i å bekjempe behandlingskøer, tilby alle former for anerkjent behandling, samt velferdstilbud parallelt med behandlingen og oppfølging i etterkant. Venstres sentralstyre er klar over at dette ikke er enkelt, men mener det er tvingende nødvendig.

Sprøyte

Foto: Microsoft

— Nå for tiden er det snakk om å rydde opp i de synlige omsetningsstedene. Vi er helt enige i at vi ikke kan ha åpne steder med omsetning i det offentlige rom. Men det må gjøres mye mer når det gjelder selve behandlingsapparatet, for dette er ikke bare et ordensproblem, sier nestleder Ola Elvestuen i Venstre til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Venstre sikret pasientrettigheter for rusavhengige under forrige regjering. Under dagens regjeringen har vi ikke sett stort annet en politiaksjoner og høyttenkning fra helseministeren. Dette holder ikke.

Venstres sentralstyre mener vi er på overtid for å gjøre noe for de svakeste i samfunnet.

Venstre vil:
Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige.
Etablere flere akuttavrusningsplasser.
Tilby poliklinisk behandling eller langtidsplass innen 24 timer etter akuttavrusning.
At flere rusavhengige blir dømt til behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger.
At rusavhengige får tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer.
At det åpnes for å bruke flere legemidler enn metadon og Subutex i behandlingen.
At fastleger kan gi substitusjonsbehandling for sine pasienter uten å måtte søke via NAV.
At aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fjernes, men kriterier for inntak og utskrivning skal vurderes individuelt.
Innføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne som ikke har hatt nytte av annen medikamentell behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**