Mindre rigid LAR: En seier for Venstre

Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et utkast til nye retningslinjer om LAR på høring. – De nye retningslinjene vil gjøre LAR mye mer tilgjengelig, noe Venstre har etterlyst lenge sier Venstres helsepolitiske talsmann, Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nye retningslinjer
Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et utkast til nye retningslinjer om Legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet (avhengighet av heroin og andre opioider) på høring. De foreslår bl.a. å fjerne den nedre aldersgrensen, legemidler skal kunne rekvireres av helsepersonell herunder fastlegen og at LAR skal sees i sammenheng med andre tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling, samt behovet for annen spesialistbehandling for fysiske og psykiske lidelser.

Seier for Venstre
– Dette har Venstre kjempet for lenge, og det er en liten seier at helse- og omsorgsdepartementet endelig har innsett at det har vært alt for rigide regler i LAR og at en oppmykning er helt nødvendig. I tillegg er det avgjørende at man har et tverrfaglig tilbud, da mange av de tunge rusmisbrukerne i tillegg til rusproblemene har psykiske lidelser, sier Ludvigsen.

Fastleger vs. spesialister
– Det punktet Venstre er uenig i er at oppstarten av legemiddelbehandlingen bare skal skje i spesialisthelsetjenesten, dette burde også spesielt interesserte og kvalifiserte fastleger kunne gjøre slik at vi unngikk noe av den lange ventetiden som er i LAR i dag. Dette er livreddende behandling og kan forhindre flere dødsfall blant ruspasienter som allerede har svært høy dødelighet, avslutter Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**