Togkampanjene samler støtte

Både Hordaland og Sør-Trøndelag Venstre har satt i gang kampanjer for å få regjeringen til å prioritere regionstogene høyere i Nasjonal Transportplan. NTP skal behandles i neste uke, og initiativtagerne håper på bred støtte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

4-20-20 aksjon i Bergen

4-20-20 aksjon i Bergen
Foto: Stian Ludvigsen

Kampanjene har benyttet seg av både tradisjonelle virkemidler som underskriftsaksjoner, men også Facebook har blitt brukt hyppig for å skape oppmerksomhet rundt 4-20-20.

4-20-20 Bergen- Oslo
– Vårt krav er at Stortinget bevilger midler til Ringeriksbanen og andre prosjekter som i sum vil redusere Bergensbanens reisetid til fire timer innen 2020, forteller Lars-Henrik Paarup Michelsen, andrekandidat for Hordaland Venstre. I NTP er Ringeriksbanen avspist med midler til planlegging i slutten av planperioden.

– Dette vil ikke Venstre sitte stille og se på. Det haster med å ta tak i klimautfordringene, og med fire timers reisetid til Oslo innen 2020, vil en god del av flytrafikken og det meste av biltrafikken mellom Norges to største byer kunne gå over på tog, påpeker Gunn-Vivian Eide, tredjekandidat i Hordaland.

4-20-20 Trondheim-Oslo
Guri Melby, førstekandidat for Sør-Trøndelag Venstre, er initiativtaker i Trondheim. – Klimakrisen forplikter oss til å prioritere samferdselsprosjekt som får flere til å reise miljøvennlig. Vårt krav er at Stortinget bevilger penger til moderniseringsprosjekter som vil redusere reisetiden til 4 timer innen 2020. Det vil på kort sikt gi store gevinster for fremkommelighet og miljø, og samtidig være starten på et fremtidig nett av høyhastighetsbane mellom de store byene, understreker hun.

Initiativtagerne oppfordrer folk til å støtte kampanjene på forskjellige måter.

Se kampanjesidene her:
Bergensbanen 4-20-20
Trondheim-Oslo 4-20-20

Skriv under opprop her:
4-20-20 Bergen
4-20-20 Trondheim

Meld deg inn i Facebookgruppene og vis din støtte:
Bergensbanen 4-20-20
Trondheim-Oslo 4-20-20

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**