– Gi kommunen hele ansvaret

BTs beskrivelse av hvordan utgifter til barnevernet blir en utfordring for kommuneøkonomien viser hvorfor Norge trenger velferdsreformen Venstre går i bresjen for, mener Lars-Henrik Paarup Michelsen, stortingskandidat for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars-Henrik Paarup Michelsen lite

Dagens tonivå-løsning resulterer i at hverken kommune eller stat har et helhetlig ansvar for barnevernet. – Dette går først og fremst ut over barna, gjennom en omfattende omsorgssvikt som tidligere har blitt avslørt av Bergens Tidende. Men at kommuneøkonomien også blir presset som konsekvens av ekstrautgifter viser bare at behovet for en helhetlig velferdsreform haster, mener Paarup Michelsen.

Han mener mer robuste kommuner, med større oppgaver og dertil større statlige midler, vil være løsningen for et barnevern som med dagens ordning lider av å stå mellom to forvaltningsnivå.

Stadige ekstrabevilgninger ikke løsningen
Paarup Michelsen mener stadige ekstrabevilgninger, som sitert i dagens BT, ikke er holdbart i lengden. – Ved å gi kommunene ansvaret for hele barnevernstjenesten, vil man ha incentiver til å satse på førstelinjetjenesten. Vi må gi kommunen ansvar, slik at de kan ta ansvar, konkluderer han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**