Arbeidsinnvandring

Konkurransen om arbeidskraft vil øke, og Norge må delta i denne konkurransen. Norge trenger både ufaglært og velkvalifisert arbeidskraft. Venstre vil på denne bakgrunn modernisere arbeidsinnvandringsreglene.

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Derfor vil Venstre:
– Utvide dagens jobbsøkervisum slik at folk utenfor EØS lettere kan få søke jobb i Norge.
– Åpne for at bedrifter og utdannings- og forskningsinstitusjoner forhåndsgodkjennes slik at forskere/spesialister kan påbegynne arbeidet sitt mens Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler søknaden.
– Gjennomgå krav til godkjenning av høyere utdanning slik at det blir enklere å få godkjent utdannelse fra et annet land.
– Gi alle utenlandske studenter som har gjennomført høyere utdanning i Norge seks måneders opphold etter endte studier med sikte på å finne arbeid i Norge.