Arkitektur og estetikk

De fysiske omgivelsene utgjør rammene for våre liv, og god arkitektur virker berikende for samfunnet. Også i skjæringspunktene mellom kultur, næring, nyskaping og eksport er arkitektur viktig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstre mener det er behov for en økt bevissthet om betydningen av god arkitektur for utviklingen av byer, tettsteder og bomiljøer. Gjennom økt satsning på tiltak som offentlig utsmykking og innkjøp, vil Venstre sikre bredden i norsk arkitektur.

Derfor vil Venstre:
– Styrke satsingen på kunst- og kulturuttrykk i det offentlige rom.
– Utvikle ordninger som i større grad åpner for at staten kan bidra til lokal stedsutvikling etter lokale initiativ.
– Norsk arkitektur må anvendes i omdømmebygging i utlandet.
– Øke lokal kunnskap om arkitektur og byutvikling og stimulere til lokale brukermedvirkningsprosesser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**