Bibliotek og språk

Bibliotekene er en viktig del av demokratiet som kunnskapsformidler. Et godt bibliotektilbud forutsetter at bibliotekene er velutstyrte, teknologisk oppdaterte og velbemannede med kvalifisert personale. Et velutstyrt og bemannet skolebibliotek er en ideell arena for differensiert undervisning, og for å lære seg å lære.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Norge har to likestilte riksspråk, et samisk språk og en rekke minoritetsspråk. Venstre ønsker en mer aktiv likestillingspolitikk enn i dag mellom nynorsk og bokmål, også når nye medier og ny teknologi tas i bruk. Det er viktig å bevare norsk som fagspråk innenfor forskning, høyere utdanning og i næringslivet.

Innkjøpsordningen for ny, norsk skjønnlitteratur må revurderes for å virke etter sin hensikt. Venstre ønsker en ordning som stimulerer til en god og mangfoldig norsk litteratur.

Derfor vil Venstre:
– At staten skal bidra med midler for å ruste opp og styrke folkebibliotek og skolebibliotek gjennom forpliktende opptrappingsplaner i tråd med Bibliotekreform 2014.
– Revurdere innkjøpsordningene, og utvide dem blant annet til å gjelde nye digitale medier.
– Styrke Det flerspråklige bibliotek og flerkulturelle bibliotekprosjekter.
– Styrke de nasjonale leseprosjektene.
– Støtte etableringen av en nasjonal språkbank.
– Opprettholde støtteordningen for distriktsbokhandlene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**