Bioteknologi

Bioteknologi gir store muligheter — medisinsk, for å bedre matproduksjonen og ikke minst for å utvikle nye næringer. Men bioteknologi reiser etiske dilemma og kan gi virkninger i naturen som vi ikke kjenner rekkevidden av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Derfor vil Venstre:
– Konkretisere etiske retningslinjer for den bioteknologiske forskningen.
– Innføre tydelige merkeordninger for mat som er genmodifisert ved bioteknologi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**