Borgerlønn

Venstre har en visjon om en gjennomgripende velferdsreform med borgerlønn som garantert minsteinntekt til alle norske statsborgere over 18 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Borgerlønnen skal være på 2 G og skal regnes som skattbar inntekt, og eventuell kommunal bostøtte kommer i tillegg.

Derfor vil Venstre:
– Innføre en garantert minsteinntekt (borgerlønn) til alle norske statsborgere over 18 år.
– At borgerlønn må bli samkjørt med de standardiserte ytelsene fra folketrygden.
– At borgerlønnen skal finansieres av staten og at den må sees i sammenheng med reduserte kommunale utgifter til økonomisk sosialhjelp.
– At borgerlønn i første omgang kan bli innført til langtidsmottakere av sosialhjelp.
– Heve fritaket for egenandel på helsetjenester for barn til 16 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**