Bredbånd

Ny digital teknologi skaper behov for langt større overføringskapasitet i tele- og datanettene. Venstre ønsker en nasjonal satsing på bredbåndsnett med høy kapasitet. Det offentliges viktigste rolle er som etterspørrer av krevende bredbåndstjenester.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Eksempler på det er telemedisin, døgnåpen forvaltning, og tjenester som knytter alle norske skoler til bredbåndsnettet. Offentlige kunnskapsbaser, som for eksempel biblioteker, må gjøres lettere tilgjengelig via nettet. Utbygging i spredtbygde områder kan skje ved at kommuner og lokale bedrifter går sammen om å etterspørre, slik at det blir bredbåndstilbud til alle.

Venstre vil:
– Sikre en forsert utbygging av høyhastighets bredbåndsnett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**