Demokratiet

Venstre vil ha et demokrati basert på uavhengighet og åpenhet. Den enkelte må sikres nærhet til og størst mulig innflytelse over politiske avgjørelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstre vil styrke lokaldemokratiet. Venstres ideer om et levende folkestyre forutsetter at de lokale folkestyrte organene har rammevilkår som er tilpasset dagens samfunn og framtidens utfordringer. Det krever en endring i dagens kommunestruktur, som i praksis hindrer maktoverføring fra stat til lokale folkevalgte organer.

Venstre mener at de viktigste avgjørelsene i samfunnet skal tas av folkevalgte organer. Fagorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner er viktige, men deres korporative makt på vegne av sine medlemmer må aldri erstatte den styringen folkevalgte organer utøver på vegne av hele befolkningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**