ENØK

Energieffektivisering er avgjørende for å redusere utslipp av klimagasser og sikre framtidig energiforsyning. Særlig er det viktig at nye bygninger krever lite oppvarming og er fleksible for ulike oppvarmingsløsninger. Også i transportsektoren må energieffektiviteten økes, og produktutvikling styres mot lavenergiløsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Derfor vil Venstre:
– Redusere strømforbruket innenlands med 20 prosent innen 2020.
– Stille strengere krav til energibruk og fleksible oppvarmingsløsninger i nybygg og ved større rehabiliteringer, slik at strømforbruket blir lavere enn 100 kwh/m2.
– Styrke vilkårene for utbygging av fjernvarme betydelig.
– Etablere gode støtteordninger for energieffektiviseringstiltak og energisparing i bedrifter og husholdninger.
– Trappe opp satsingen på det nylig etablerte lavenergiprogrammet.
– Opprette et tilbud om en energisjekk av boligbygg.
– At offentlige nybygg skal ha lavere energiforbruk enn de til enhver tid gjeldende energikrav.
– Stimulere til mer energieffektiv transport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**