Familiegjenforening

For de fleste er det å ha familie rundt seg viktig for å ha et godt liv. Familiegjenforening er i utgangspunktet positivt, både av humane grunner og av hensyn til integrering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Dessverre er det slik at enkelte misbruker familiegjenforening. Venstre vil ikke tolerere misbruk, både av hensyn til troverdigheten til ordningen og av hensyn til ofrene. Venstre vil ikke innføre tiltak som rammer store grupper, slik som aldersgrenser eller tilknytningskrav.

Derfor vil Venstre:
– Innføre en viljeserklæring for alle som er lovlig bosatt i Norge og som skal reise for å gifte seg utenfor EU/EØS.
– Innføre et anonymt vitneprov i intervju med utlendingsmyndighetene om familiegjenforening.
– Øke kunnskap og satsing mot tvangsekteskap i skoleverket, helsevesen, blant fritidsarbeidere og andre som jobber med unge.
– Etablere flere beredskapshjem til mindreårige som har brutt med familien sin på grunn av vold eller trusler om tvangsekteskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**