Finanspolitikk

Venstre mener at det er viktig med en ansvarlig og fornuftig bruk av norske oljepenger og vil derfor følge de retningslinjer for handlingsregelen som Stortinget har vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

En ansvarlig finanspolitikk er viktig av flere grunner. For det første er det viktig i et generasjonsperspektiv. Oljepengene våre skal først og fremst sikre pensjonsforpliktelsene for kommende generasjoner. For det andre er en ansvarlig og nøktern finanspolitikk nødvendig for å dempe press i økonomien og for å holde renten nede. Lav rente er viktig for Venstre; både for å omfordele og for å bidra til økt investeringsvilje i norske bedrifter og arbeidsplasser. For det tredje er en ansvarlig finanspolitikk viktig for konkurranseutsatt industri. En for ekspansiv økonomisk politikk kan fort føre til både høy kronekurs og til at norsk arbeidskraft blir for dyr og dermed lite konkurransedyktig i et globalt marked.

Innfasing av oljepengene skal ikke være mekanisk på 4 prosent av avkastningen, men være tilpasset konjunktursituasjonen. I nedgangstider kan det være fornuftig å bruke noe mer og det motsatte i oppgangstider.

Oslo Børs er en institusjon som er viktig for den norske økonomien. For å sikre en mest mulig rettferdig børs er det nødvendig å gjennomføre visse reformer. Venstre vil derfor innføre short-register i Norge på lik linje med flere andre land i Europa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**