Foreldrepermisjon

Venstre mener den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne løsninger som passer dem best. Friheten må balanseres mot arbeid for likestilling og barns beste. Foreldre skal selv kunne velge når og hvordan de vil ta ut sin foreldrepermisjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstre vil sikre gode ordninger for studenter som får barn umiddelbart etter studiene. Denne gruppen faller mellom to stoler fordi de verken får studielån eller foreldrepenger.

Derfor vil Venstre:
– Erstatte dagens foreldrepermisjon med en fleksibel tidskontoløsning hvor foreldrene disponerer totalt 15 måneder permisjon fram til barnet fyller 12 år.
– At permisjonsandelen forbeholdt henholdsvis mor og far skal være minst 5 måneder hver, av totalt 15 måneder.
– Gi far selvstendig rett til foreldrepenger, inkludert fedrekvoten.
– Bedre de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende i forbindelse med svangerskap, fødsel og omsorg for små barn uten økning i trygdeavgiften.
– Innføre en tidsavgrenset ordning for studenter som har fullført lavere eller høyere grad, men som ikke har opptjent rett til foreldrepenger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**