Fri rettshjelp

Venstre ser fri rettshjelp som et viktig virkemiddel for å sørge for at enkeltpersoner ikke skal være økonomisk forhindret fra å føre en sak av stor velferdsmessig betydning. Venstre mener det må satses mer på å styrke den offentlige veiledningsplikten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Derfor vil Venstre:
– Utvide dekningsområdene for fri rettshjelp, slik at flere får fri rettshjelp.
– At fri rettshjelp skal kunne tilbys av private advokater og ikke lage et fritt rettshjelpsmonopol gjennom offentlige rettshjelpskontorer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**