Gratiskvoter

Forurensningsloven er det viktigste verktøyet for å redusere utslipp av fossil CO2, men også avtaler, kvoteplikt og avgifter er viktige virkemidler. Venstre vil at all industri som slipper ut CO2 skal betale for dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstre vil avskaffe ordningen med gratiskvoter. Dvs at noen bedrifter/næringer blir tildelt kvoter av CO2, som kan slippes rett ut i atmosfæren uten rensing, og helt gratis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**