Internett

Venstre mener at internett er et viktig verktøy for å fremme kommunikasjon, samkvem og handel, både internt i Norge og på tvers av landegrensene. Internett gir muligheter for enkeltindividet som aldri har eksistert tidligere, det kan effektivisere offentlig virksomhet og gjøre offentlige tjenester lettere tilgjengelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

For at internett skal ha disse fordelene, mener Venstre at det er vitalt å opprettholde et åpent og fritt internett. Venstre er kritisk til statlige inngripen i infrastrukturen, som for eksempel pålegg om å filtrere internettrafikk, eller pålegg om å føre logger over hvilke data brukerne sender. Myndigheter skal ikke ha adgang til å filtrere internett, med unntak av overgrepsbilder av barn. Dersom internettleverandørene får anledning til å diskriminere data ut fra innhold, trues prinsippet om nettnøytralitet på internett. Internettselskaper må, på samme måte som post- og telefonselskaper, være fri for ansvar for innholdet i dataene som formidles.

Derfor vil Venstre:
– Begrense internettleverandørenes mulighet til å lagre og benytte informasjon om data de formidler.
– Arbeide for å hindre at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.
– Fremme nettnøytralitet ved å sikre lik behandling av alle aktører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**