Justispolitikk

Justispolitikkens grunnleggende oppgave er å sikre borgerne trygghet basert på rettsstaten. Venstre ønsker en rettsstat som ivaretar både frihet og trygghet. Både utrygghet ved å bli utsatt for kriminalitet og ufrihet ved å bli overvåket, går utover folks velferd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Friheten trues av utilbørlig registrering, overvåking og inngrep i privatlivet. Men både frihet og trygghet trues også av at kriminaliteten har blitt mer organisert og profesjonalisert. Balansen mellom frihet og trygghet utfordres av misbruk av teknologi, av frykten for politisk motivert terror, organisert kriminalitet og en stadig økende overvåking og kontroll for å møte disse truslene. Venstre vil sikre at borgernes grunnleggende friheter beskyttes i kampen mot kriminalitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**