Kunstnere

Kultur har et stort næringspotensial. De fleste kulturarbeidsplassene er småbedrifter med en håndfull ansatte. Venstres næringspolitikk legger til rette for at kunstnere kan skape sin egen arbeidsplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Mange kunstnere er selvstendig næringsdrivende med enpersonsforetak. Det må legges bedre til rette for at de kan ha gode arbeidsvilkår. Gjennom oppdaterte stipendordninger og gode støtteordninger vil Venstre sikre bredden i norsk kunst.

Derfor vil Venstre:
– Videreføre og oppjustere de eksisterende stipendordningene.
– Forenkle skjemaveldet for kunstnere med enpersonsforetak.
– Innføre et eget næringsfradrag.
– Utrede muligheten for bedre pensjonsordninger for kunstnere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**