Lokalsykehus

Lokalsykehusene har en viktig funksjon i spesialisthelsetjenesten for at hele befolkningen skal få et så likeverdig tilbud som mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstre vil:
– At lokalsykehusene skal ha et minimum av akuttfunksjoner med differensiert innhold avhengig av lokalisering og avstand til andre sykehus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**