Matproduksjon

Å satse på lokal produksjon av mat og drikke vil være avgjørende for framtidens landbruk, reiselivsnæringen og ikke minst for levende og aktive bygdesamfunn i hele landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Regelverket knyttet til produksjon, distribusjon og servering er ofte en hemsko for at produsenter skal lykkes. Venstre vil stimulere til en renessanse for norsk matkultur, blant annet ved å øke satsingen på geografisk opprinnelsesmerking, liberalisering av regelverket for foredling av mat på egen gård, uten at det går utover helsesikkerheten.

Derfor vil Venstre:
– Styrke matprogrammet slik at flere produsenter kan hente inntekten direkte i markedet.
– Oppheve alle produksjonsreguleringer (som for eksempel melkekvoter) dersom foredlingen skjer på egen gård.
– Tillate produsenter av alkoholholdige drikker å informere om produktene sine på egne Internett-sider, slik Vinmonopolet i dag har adgang til.
– Tillate demonstrasjonssalg og servering ved besøk i produksjonslokaler eller i tilknytning til disse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**