Scenekunst

Venstre ønsker et nyskapende teater med et bredt spekter av institusjoner. Vilkårene for å jobbe med ny norsk dramatikk og danne nytenkende produksjonsmiljøer skal styrkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Samtidig ser Venstre internasjonalisering av samfunnet som en ressurs og ønsker mer utveksling på alle områder innen kunst og kultur, økt mobilitet for kunstnere og økt nyttegjøring av den kulturkompetansen som kommer til Norge gjennom innflyttere fra andre kulturer. Arrangering av musikk- og kulturfestivaler, spel og andre større kulturarrangement fører til levende samfunn, engasjement, næringsvirksomhet og utvikling av talent og kompetanse.

Institusjoner og etablerte kunstneriske produksjonsmiljøer — regionalt og nasjonalt — skal ha sikre og forutsigbare rammer som gir utviklingsmuligheter. Samtidig skal de frie kunstgruppene få en betydelig del av den offentlige finansieringen av kulturlivet, og stimuleres til videre vekst.

For alle kunstarter skal Den kulturelle skolesekken utvikles som et kunstpedagogisk element i skolen. Utøvernes ferdigheter når det gjelder formidling av kunst til barn og unge må bli bedre og mer profesjonelle.

Derfor vil Venstre:
– Gi bedre rammevilkår og belønningsordninger for visning av nyskrevet norsk dramatikk.
– Sikre gode arbeidsvilkår for statlig støttede kulturinstitusjoner i alle regioner, som regionteatre, distriktsmusikere, distriktsoperaer og symfoniorkestre
– Gjennomgå ordningen med knutepunktsinstitusjoner og sikre forutsigbar og tilfredsstillende støtte til et bredt utvalg av festivaler, spel og større kulturarrangement.
– Gi Norsk kulturråd større frihet til å forvalte sine offentlige tilskuddsordninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**