SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et lokalt utformet frivillig velferdstilbud, ikke et statlig ansvar. Den enkelte kommune bør likevel ha en rammeplan for SFO med konkrete krav til innhold og kvalitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Det er et mål at SFO integreres bedre i forhold til den enkelte skoles helhetlige plan, og at skolens rektor har det overordnede ansvaret for pedagogisk samordning med SFO.

Derfor vil Venstre:
– Sikre at SFO fortsetter som et frivillig kommunalt tilbud.
– Legge til rette for at den enkelte kommune utarbeider en egen rammeplan for SFO.
– At SFO-lederen skal ha pedagogisk bakgrunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**