Studiestøtte

En god studiefinansiering og en bedre studentvelferdspolitikk er viktig for å sikre alle den samme adgangen til utdanning og kunnskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstre vil videreføre gratisprinsippet i høyere utdanning. Studenter skal ikke betale skolepenger på statlige universiteter og høyskoler. Studenter som velger privat høyere utdannelse må få en del av lånet til skolepenger som stipend. Dette gjelder særlig der tilsvarende utdanning ikke finns på offentlige institusjoner.

Venstre vil at studentsamskipnadene, som er styrt av studentene selv, fortsatt skal ha det utøvende ansvaret for velferdstilbudet.

Venstre vil:
– Gi ekstra midler til fremragende undervisningsmiljøer for å motivere til økt fokus på undervisning.
– Styrke de generelle akademiske dannelsesfagene innenfor de ulike studieløpene.
– Legge til rette for bygging av minst 1000 nye studentboliger pr år, og fjerne kostnadsgrensen.
– Prisregulere studielånet årlig.
– La studentene selv velge om de ønsker halvårig eller månedlig utbetaling av studielånet.
– Øke bevilgningene slik at studiestøtten kan utvides til 11 mnd. i løpet av stortingsperioden.
– Heve taket på hvor mye studenter kan tjene i året uten å miste studiestøtte.
– Sikre at studenter får et tilfredsstillende helsetilbud gjennom samskipnadene.
– Lage ordninger som sikrer økonomien til studenter som blir langtidssyke.
– Innføre studiestøtte til første års utdanning i USA (Freshman-året), og utdanning i ikke-vestlige land.
– Utvide Lånekassens sykelønnsordning til 12 måneder, og la det være mulig å være delvis sykemeldt som student.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**