Ulovlig opphold

Det er et mål at så få som mulig oppholder seg ulovlig i Norge. En del av løsningen er å tvangsreturnere flere som har fått avslag på sin søknad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

En rekke utlendinger kan ikke sendes ut etter avslått asylsøknad, enten fordi Norge ikke har returavtale med hjemlandet, fordi hjemlandet nekter å ta imot vedkommende, eller fordi det ikke er mulig med tvangsreturnering. Disse må gis et oppholdsgrunnlag inntil de lar seg returnere.

Derfor vil Venstre:
– Tvangsreturnere hurtigere etter endelig avslag.
– I visse tilfeller åpne for å gi asylsøkere med avslag adgang til et nytt intervju hos utlendingsmyndighetene.
– At botid i Norge kan være et relevant hensyn i vurderingen av opphold på humanitært grunnlag.
– Sørge for at de som oppholder seg ulovlig i landet får rett til helsehjelp utover akutthjelp når manglende hjelp kan få alvorlige helsemessige konsekvenser og at helsepersonell ikke risikere rettslig etterspill dersom de ytes relevant helsehjelp til mennesker med ulovlig opphold i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**