Universell utforming

Venstres mål er at alle mennesker skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre uavhengig av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell orientering. Diskriminering bryter med grunnleggende menneskerettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Manglende tilgjenglighet er et stort hinder for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta i samfunnet på lik linje med andre. Venstre mener det er vår plikt å utforme samfunnet fysisk slik at alle får størst mulig bevegelsesfrihet.

Venstre vil:
– Legge til rette for at eksisterende bygg, anlegg og uteområder er universelt utformet fra 2020. Eksisterende transportmidler skal være universelt utformet innen 2025.
– Innarbeide krav om universell utforming i offentlige anbud.
– Sørge for at informasjon fra det offentlige er tilgjenglig for alle. Offentlige etater og foretak må ha nettsider som er universelt utformet
– Arbeide for at minst 20 prosent av alle nye boliger skal være universelt utformet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**