Ytringsfrihet

Alle mennesker har rett til å ytre seg og å forsøke å vinne oppslutning for sine standpunkter. For at et demokrati skal fungere må ytringsfriheten gjelde for alle, også for dem med meninger flertallet ikke liker. For liberale er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Varslere spiller en viktig demokratisk rolle i dagens samfunn ved å avdekke kritikkverdige og ulovlige forhold i en virksomhet. Venstre mener dagens bestemmelser i arbeidsmiljøloven ikke skaper et tilstrekkelig klart rettsvern og trygghet for varslere.

Pressens rolle som kritisk og uavhengig rapportør og gransker er vesentlig i et demokrati. Mediene skal bidra til økt kunnskap om politikk og samfunn, slik at grunnlaget for demokratiet styrkes. Det er derfor viktig med et mangfold av frie medier som kan speile virkeligheten og ulike synspunkter på en god måte.

Derfor vil Venstre:
– Opprettholde straffeloven § 135A om fremsettelse av en diskriminerende eller hatefull ytring, men utvide det lovlige handlingsrommet slik at det kun er oppfordring til diskriminerende eller hatefull atferd som skal være forbudt.
– Innføre rett til anonym varsling av ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
– Opprette en varslerenhet i Arbeidstilsynet.
– Tillate reklame for politiske partier, frivillige organisasjoner og trossamfunn.
– Fjerne blasfemiparagrafen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**