Flyktning og befolkningsnedgang i Søndre Land

Søndre Land har hatt en befolkningsnedgang på rundt 250 innbyggere (ca.5 %), og et flyttetap på 110 siden 2004 i følge Statistisk Sentralbyrå. Enkelt sagt har 22 borgere flyttet fra oss hvert år de siste fem årene foruten de som har falt fra. Dette er den sterkeste befolkningsnedgangen i Oppland. Søndre Land Venstre mener et av svarene for å snu den triste utviklingen ligger i å gjøre kommunen attraktiv for flyktninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Kommunen har vedtatt å bosette 30 flyktninger innen 2011. Søndre Land Venstre mener kommunen er tjent med, ja faktisk trenger, det 10 dobbelte fram til 2011. Venstre foreslår derfor at kommunen etablerer et nasjonalt kompetansesenter for flyktninger. Dette gir også viktige nye arbeidsplasser i kommunen. Et slikt senter bør tilby den enkelte flyktning å få sin realkompetanse sertifisert for norsk næringsliv samt å lære flyktningene norsk. En flyktning sliter ofte med å sannsynliggjøre sin kompetanse fra fjerne strøk. Om noe arbeid tilbys, er det ofte som ufaglært. Dette må endres til vårt felles beste. Regionalt næringsliv, NAV, og kommunen er viktige premissleverandører for en slik pilotsatsing som kan bli en nasjonal nyvinning.

Bosetting4

Foto: C.R. Christensen/IMDi

Venstres har respekt for enkelt menneskets frihet til å finne det gode liv og vårt felles ansvar for hverandre. Vi ser derfor hvert menneske som en ressurs. De som søker tilflukt i Norge er mennesker som blir viktig for framtida. Et lokalsamfunn som opplever tilbakegang bør se på flyktninger som en mulighet og et gode. Befolkningsnedgang reduserer kilden til vår felles velferd og truer utviklingen i lokalsamfunnet.

Søndre Land Venstre ønsker at kommunen skal ta en mer aktiv rolle i arbeidet med å gjøre flyktninger til en ressurs for lokalsamfunnet. I følge kommunens egne tall har det blitt bosatt 38 flyktninger siden 2004 og av disse bor 28 fortsatt i Søndre Land. Tidligere havnet flyktninger i køen på sosialen når de ankom en kommune, dette endret seg da Introduksjonsprogrammet for integrering av flyktninger ble innført av Venstre og Bondevik II regjeringen. Introduksjonsprogrammet har vært en suksess i å myndiggjøre den enkelte flykting i den praktiske integrering de to første årene i en kommune. Hver flyktning er ansvarlig for å følge programmet som innholder språktrening, samfunnsorientering, og tilrettelegging av arbeidspraksis. Fast økonomisk stønad gir den enkelte trygghet og selvstendighet.

Bosetting2

Foto: IMDi

I dag sender kommunen flyktninger til Gjøvik Læringssenter som har rundt 20 ansatte. Vedtaket om å bosette nye flyktinger og en radikal økning i dette antallet, som foreslått av Søndre Land Venstre, legger grunnlaget for arbeidsplasser lokalt. Myndighetenes meldte økning av obligatorisk norskundervisning for flyktninger fra 300 til 600 timer med eksamen per elev burde også trygge en slik lokal satsning.

Venstre oppfordrer kommunen til å øke antallet flyktninger samt etablere et nasjonalt kompetansesenter for disse. Hvorfor ikke reetablere Lia i Enger som kompetansesenter for flyktninger? Det ville vært å satse på grendeutvikling i Søndre Land sier Hans Ingwald Gamst (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**