Ikke flertall for vern av Øystese: – Uforståelig at SV er mot vern

Stortingets energi- og miljøkomite la i dag fram sin innstilling til verneplan for vassdrag (St.prp. nr. 53 (2008—2009)). — Vi er fornøyd med den brede enigheten om vern av Vefsna, men det er uforståelig at bare Venstre, Høyre og KrF vil verne Øystese-vassdraget i Hordaland. Hvordan SV kan gå i mot dette er ubegripelig, sier Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Kvassheim er fornøyd med vern av Vefsna, men Venstre vil også ha Øystese på vernelisten.

Kvassheim er fornøyd med vern av Vefsna, men Venstre vil også ha Øystese på vernelisten.
Foto: Vidar Grundetjern

Se reportasje på TV2nyhetene.no: Lokale myndigheter, Høyre, KrF og Venstre går inn for vern – ikke SV.

– I verneplanen er det gjort grundige avveiinger om hvilke vassdrag som skal bygges ut og hvilke som skal vernes. Verneplanen er viktig for å ta vare på de viktige miljø- og friluftslivskvalitetene knyttet til vassdragene, sier lederen i energi- og miljøkomiteen.

Bro bru vann foss Etnedal Lundebrua vernet

Foto: Bjørg Lien

Enighet om vern — ikke Øystese
Med dagens innstilling energi- og miljøkomiteen på Stortinget er det flertall for vern av følgende vassdrag:

Agder: Tovdalsvassdraget nedanfor Heresfossfjorden
Nordland: Vefsna, utan Gluggvasselva, Fiskelauselva og Elsvasselva
Sør-Trøndelag: Langvella

Vern av vassdraget Øystese ovenfor Fitjadalsvatnet (Hordaland) fikk bare Venstres, Høyres og KrFs støtte.

Miljøfiendtlig
– Vi mener Øystesevassdraget ovenfor Fitjadalsvatnet burde tas inn i verneplanen, mens vassdraget nedenfor Fitjadalsvannet kan utnyttes til småkraftutbygging. Dette er også i tråd med høringsuttalelsene til både Hordaland fylkeskommune som Kvam herad. Når vi merker oss at også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bedt om vern av vassdraget, blir flertallets vedtak direkte miljøfiendtlig og uforståelig, sier Kvassheim.

NVE mener Øystesevassdraget har kvaliteter som klart kvalifiserer vassdraget til å være en del av Verneplan for vassdrag. Direktoratet peker særlig på vassdragets kvaliteter i forhold til landskap, variasjonsrikdom i naturtyper fra fjell til fjord, og friluftsliv.

Fornybar energi
Kvassheim peker på at alternativet til utbygging av vernede vassdrag ligger i annen fornybar energiproduksjon.

– Når det gjelder fornybar energi har regjeringen brukt fire år på ingenting, og dette bidrar til å sette ytterligere press på verneverdige vassdrag. At det er SV som sammen med de rødgrønne nå legger til rette for utbygging av vassdraget i Øystese er oppsiktvekkende, påpeker Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**