Vidåpne helsejournaler

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen står bak et nytt lovforslag fra regjeringen om tilgang til pasientjournaler på tvers av helseforetakene. Venstre reagerer sterkt på lovforslaget. Det samme gjør Helsetilsynet, Datatilsynet, Legeforeningen og FFO.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Derfor har vi fremmet et alternativt forslag som gjør elektronisk kommunikasjon enklere, men uten blankofullmakter til våre mest private opplysninger. Venstre ønsker en elektronisk kjernejournal som bare skal inneholde livsnødvendige opplysninger.

Integritetskrenkende
Regjeringens forslag er etter vår mening sterkt integritetskrenkende og potensielt i strid med menneskerettighetene.

Gunvald Ludvigsen

Foto: Linda Ness Rotihaug

– Venstre ønsker mer elektronisk kommunikasjon i helsevesenet. Ingen skal få oss til å tro at det blir bedre pasientbehandling og mindre feilbehandling hvis bare «alt» står. En lege setter seg ikke ned i en akuttsituasjon og leser 20 sider med pasientjournal når det er minutter det står om. Pasientjournaler er ferskvare, særlig for pasienter med psykiske lidelser, skriver nestleder Trine Skei Grande og helsepolitisk talsmann Gunvald Ludvigsen i Dagbladet idag.

– Elektronisk kommunikasjon fjerner ikke feildiagnoser, feilbehandling, rare tolkninger eller feilmedisinering. Men det kan derimot gjøre folk redde for å snakke med helsepersonell og øke sjansen for at naboen og andre uvedkommende får vite om ting som den enkelte ønsker å holde privat, skriver Skei Grande og Ludvigsen.

Risiko
Både Helsetilsynet og Datatilsynet påpeker at dagens informasjonssikkerhet er for dårlig. Dette er avdekket i felles tilsyn de har hatt ved flere helseforetak.

Det sier seg selv at en omfattende utvidelse av kretsen som får direkte tilgang, innebærer en betydelig risiko for ytterligere spredning.

— Blir man behandlet på sykehus, må det komme fram at den enkelte går på hjertemedisin, men alle trenger ikke å vite at pasienten har, eller har hatt, en kjønnssykdom, sier Skei Grande til ANB-NTB.

Lege

Foto: Microsoft

Innsyn
I praksis kan kanskje forslaget bety at det blir opprettet en felles pasientjournal for helsepersonell i legesenteret, hos tannlegen, ved det distriktsmedisinske senteret og andre relevante institusjoner. Dermed kan legen som behandler deg for influensa se at du en gang i tiden har hatt en kjønnssykdom. Eller kanskje tannlegen din kan lese rapporten psykologen laget da du hadde en livskrise , skriver Adresseavisen på kommentarplass.

Det er ventet heftig debatt når regjeringens forslag til endringer i helseregisterloven kommer til behandling i Stortinget. Venstre og Trine Skei Grande lover hard kamp fordi loven kan åpne for alvorlige misbruk av pasienters private helseopplysninger, skriver Dagbladet på lederplass idag.

Les mer her:
• 14.05.2009 Alvorlig bekymret for pasientenes personvern
• 19.05.2009 Kan være i strid med menneskerettighetene
• 03.06.2009 Alvorlig bekymret for pasientenes personvern

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**