Miljøpris fra Troms V til Folkeaksjonen

Fylkesleder Roar Sollied har delt ut Troms Venstre miljøpris 2009 til Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen. Overrekkelsen skjedde på Sortland ved åpningen av Folkeaksjonens seminar i formiddag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Troms Venstre ga i anledning Verdens Miljødag miljøpris for 2009 til Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen. Fylkesleder Roar Sollied overrakte en sjekk på kr 5000, diplom, blomster og Venstres nye T-skjorte til Foleaksjonens leder Gaute Wahl.

-Troms Venstre setter pris på god folkeopplysning og innsats
for en svært viktig miljøsak, sa Sollied, som også er sentralstyremedlem og stortingskandidat for Venstre i Troms.

Venstre har åpnet for oljeboring i Barentshavet, men er sterkt i mot oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja og Mørebankene. Venstre stiller sågar ultimatum i denne saka hvis det skal forhandles om regjeringssamarbeid med andre partier.

-Det er svært viktig å skjerme de mest sårbare områdene ved kysten for petroleumsvirksomhet, sier Sollied. -Vi har et ansvar for å sikre artsmangfoldet og den økologiske kjeden, og det er svært viktig å sikre de viktigste gyteområdene for nordatlantiske fiskearter og dermed de tradisjonelle fiskeriene, slår han fast.
.
Når det gjelder industri og energi ser Troms Venstre langt større muligheter for den nordlige landsdelen gjennom satsing på fornybar energi, der landsdelen allerede har betydelig kompetanse på fossekraft, havkraft, vindkraft og solenergi, foruten store naturlige ressursforutsetninger. Slik industri og langsiktig energi må bygges nå for å nå målene om lavere klimagassutslipp, og fossile energiressurser er uansett bare midlertidige. —Istedenfor å åpne for oljeboring i Lofoten og Vesterålen, må Regjeringen åpne for grønne sertifikater som virkemiddel for å fremme kjøp av fornybar energi, ellers vil etableringer for slik energi utebli, sier Roar Sollied.

Sollied vil være til stede ved Folkeaksjonens markering av Miljødagen på Sortland kino i dag. Troms Venstre er som parti ikke medlem av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen eller andre miljøorganisasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**