Rissa Venstre deler ut miljøprisen

I år er det bedriften Snadder og Snaskum som får Rissa Venstres miljøpris. Guri Melby, Venstres stortingskandidat i Sør-Trøndelag, delte ut prisen på Verdens miljødag 5. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Begrunnelsen for valget av blåskjellbedriften er at Snadder og Snaskum AS bidrar til bærekraftig utvikling med sin blåskjellproduksjon. Bedriften bruker en lokal ressurs. Det er en naturlig forekomst som trenger verken fôring eller gjødsling. Gjennom filtrering gjør blåskjell sjøvatnet klarere.
Høsting av blåskjell holder Strømmen åpen, og bidrar dermed til økt utskifting og reinere sjøvatn i Botn.

Uddu

Foto: Anne Jorid Gullbrekken

Snadder og Snaskum blir 30 år neste år, og er en bedrift som har vokst seg større år for år. I starten var det bare en ansatt, Magne Hoem, og det meste av produksjonen foregikk med egen muskelkraft. I dag er mye av produksjonen automatisert, og fabrikklokalene utvides stadig i takt med den økte etterspørselen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**