– Skuffende lite konkret i NTP

– Innstillingen til Nasjonal Transportplan, som ble lagt fram i dag, inneholder skuffende få konkrete tiltak for Bergensbanen, konstanterer Gunn-Vivian Eide, stortingskandidat for Venstre og initiativtager til togkampanjen Bergensbanen 4-20-20.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Toget Bergen

Bergensbanen 4-20-20 har som mål at Bergensbanen i 2020 har en reisetid på fire timer. I dag ble innstillingen fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om Nasjonal transportplan avgitt, og der går det fram at regjeringspartiene ikke legger opp til noen betydelig redusert reisetid med tog i Norge de nærmeste 10 årene. – Dette må svi for SV, som går på miljønederlag etter miljønederlag i regjeringen om dagen, tror Eide.

– Venstre er for høyhastighetstog, og er godt fornøyd med at et nesten samlet Storting nå er positive til disse tankene. Men forskjellen på oss og på de rødgrønne regjeringspartiene er at mens de prater så foreslår Venstres stortingsgruppe 30 mrd. kroner mer til en mer moderne jernbane de neste 10 årene, understreker hun.

Overrekkelse 4-20-20

Ringeriksbanen som lakustest
På tirsdag var Eide i Oslo for å overrekke 5000 støtteerklæringer til saksordfører for NTP, Torstein Rudihagen. Men regjeringen velger å røyklegge debatten med vyer om høyhastighetsbane, uten å presentere konkrete tiltak for å realisere denne.

– Et åpenbart eksempel på regjeringspartienes luftslott om høyhastighetstog er at de ikke engang foreslår å realisere den nye Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss, som var en lakmustest på hvor villige man var til å faktisk satse på jernbane. Denne banen er en del av de fleste konseptutredninger for høyhastighetstog i Norge, og ville vært det naturlige utgangspunktet for å starte en satsing på høyhastighetstog. Denne måten å skyve problemet foran seg på, vitner om en skremmende mangel på politisk vilje, konstanterer hun.

Gunn-Vivian Eide

– Dette er helt uforståelig fra regjeringspartiene, og spesielt SV. I klartekst betyr regjeringens opplegg nye utredninger og nye politiske dragkamper, og folk må fortsette å vente på en mer moderne jernbane, avslutter Eide, som lover at Bergensbanen 4-20-20 kommer til å fortsette med uforminsket styrke etter dagens resultat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**