Bergen Oslo på 4 timer – En virkelighet i 2020?

Når dette skrives er hundrevis av jernbaneentusiaster i gang med å organisere feiringen av 100 års dagen til Bergensbanen. Og når dette leses er jubileumstoget kommet til Bergen og det hele er over.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Bergensbanen

I løpet av tre dager skal veterantoget snegle seg fra Oslo til Bergen, riktignok med flere stopp og overnattinger under veis, men betegnende nok vil nettopp dette togsettet bekreftet det som er Bergensbanens utfordring. Den er i dag et “snegletog”. Toget fra Oslo til Bergen bruker i dag like lang tid på strekningen som det gjorde for mer enn 25 år siden.

Avstanden mellom landets to største byer er imidlertid ikke lengre enn at turen kan gjøres unna på 4 timer dersom banen var rustet opp til moderne standard og Ringerikstunellen, som Stortinget vedtok skulle bygges for snart 15 år siden, hadde stått ferdig i dag. Det kan ikke være lett å være medlem av SV i dagens regjering.. Det var nemlig samferdselsminister, Kjell Oppseth (A), fra Sogn og Fjordane, som “hestehandlet” med SV. Han fikk stamveien vestover via hjemfylket sitt, mot kortere reisetid på Bergensbanen, ved å bygge Ringerikstunellen. Veien vestover har vært ferdig i mange år nå, men selv ikke trasevalget for Ringeriksbanen er avgjort og det i en regjering som SV sitter i. Snakker om å bli lurt av Arbeiderpartiet.

Når Bergensbanen ble åpnet i 1909 og Kong Haakon steg ut på plattformen på stasjonen til den gamle Vossebane, i det som i dager Rasmus Meyers Alle, symboliserte det både politisk mot og den sterke fremtidsoptimismen som preget den unge Nationen Norge etfter Unionsoppløsningen med Sverige. Driftige Bergensere, med tidligere Stortingsmann og Venstreordfører i Bergen, John Lund som en av drivkretene bak etableringen av Bergensbanen, kunne man endelig slå fast at nå var Bergen knyttet landfast sammen med resten av Norge. Nå. hundre år seinere kan vi dessverre konstantere at jernbanen mellom Bergen og Oslo er sterkt preg av flere tiår med manglende vedlikehold og modernisering. Det skyldes først og fremst sviktende prioriteringer fra regjeringer av ulike politisk farge.

tog

I disse dager skal Stortinget avgjøre Bergensbanens fremtid. Det skjer i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTP). Vi i Venstre mener det er på høy tid at jernbanestrekningen mellom Norges to største byer nå prioriteres og rustes skraftig opp. På Venstres landsmøte, tidligere i år, fikk Hordaland Venstre gjennomslag for at innen 2020 skal persontogene kunne kjøre strekningen Oslo Bergen på 4 timer.

Den første testen på at dette målet kan nås, er at Stortinget prioriterer Ringeriksbanen på strekningen mellom Hønefoss og Sandvika. Dette prosjektet vil alene redusere reisetiden med ca. en time. Venstre kommer derfor i Stortinget til å foreslå å bevilge de nødvendige midlene som skal til for at man kan starte prosjekteringen allerede i 2010, og slik at byggingen kan starte opp senest i 2015. Jeg regner med at SV kommer til å støtte dette forslag og at de får Arbeiderpartiet med på laget. Det er vel på høy tid at Arbeiderpartiet nå “betaler tilbake” og oppfyller sine gamle løfter både til alle dem som bor langs Bergensbanen, men også til samarbeidspartneren i regjeringen sin.

Hans-Carl Tveit

For å korte ned reisetiden ytterligere mellom Bergen og Oslo er Ulrikstunellen og en opprusting av den gamle Vossebanen fra 1883 viktig. Her har så vel Jernbaneverket som Hordaland Fylkeskommune planene klare. Det er bare pengene som mangler. I tillegg må det bygges flere krysningsspor på hele banestrekningen og ved å rette ut rette de mange kurvene i Hallingdalen, og ved å ruste opp perronger og stasjoner, så er vi i mål med en moderne Bergensbane som kan bringe passasjerene fra sentrum til sentrum i landets to største byer på 4 timer. Alt i alt er det snakk om en prislapp på rundt 20 milliarder kroner. Det hele er et spørsmål om politisk vilje til å gjøre toget til noe mer enn et transportmiddel for idealister. Venstres visjon er at toget også skal være konkurransedyktig i tid, og derigjennom bli den fornuftigste, mest miljøvenlige og beste reisemåten mellom Oslo og Bergen i fremtiden.

Hans-Carl Tveit, leder bystyregruppen til Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**