Alkoholservering: La kommunene få bestemme!

Lars Egeland, leder i Vestfold SV, forsvarer i et innlegg i Sandefjords Blad 11.06, den rødgrønne regjeringens forslag om at tidspunktet for stenging av utesteder nå skal bestemmes av staten og at alkoholservering skal stenge klokka to om natta i alle kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ur

Foto: Microsoft

Egeland argumenterer med at staten må bestemme fordi lokalpolitikere er redd for å miste omsetning til nabobyene.

Etter forslag fra Venstre vedtok et enstemmig bystyre i Sandefjord for litt over et år siden at utestedene i byen må stenge alkoholserveringen klokka to — identisk med det Egeland nå vil at staten skal pålegge oss. Debatten i Sandefjord bystyre var fokusert rundt hva som er best for Sandefjord og byens innbyggere og erfaringene etter et år ser ut til å være gode. Skjenkestedene klager ikke, det er ikke færre mennesker ute på byen om kveldene og det er — så vidt jeg vet – mindre vold og bråk i byen nattetid. Vi tror et vedtak forankret i et enstemmig bystyre står langt sterkere enn et statlig direktiv.

Selv om det fungerer bra med å stenge serveringen klokka to i Sandefjord, er det ikke sikkert at det fungerer like bra andre steder. I noen kommuner kan det være fornuftig å stenge kranene tidligere, med en statlig "norm" vil SV og Egeland gjøre slike vedtak vanskeligere.

Den rødgrønne regjeringen — og SV i særdeleshet — undergraver lokaldemokratiet gjennom stadig nye lover og forskrifter. Man kan ikke forby alt man ikke liker. Et levende demokrati forutsetter at beslutningene tas nærmest mulig de som berøres.

Tor Homleid

Tor Homleid
Foto: Venstre

Stem Venstre ved høstens stortingsvalg — for lokaldemokrati.

Tor Homleid,
Politisk nestleder,
Sandefjord Venstre
Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**