– Bekymra for økt oljetransport

Oljetransporten fra Russland og ned langs norskekysten har økt dramatisk de siste årene. I 2002 ble det fraktet om lag 4 millioner tonn olje fra Russland. Volumet ble tredoblet i løpet av de to påfølgende årene, og i år er det forventet ytterligere økning til om lag 15 millioner tonn, ifølge eksperter som følger disse transportene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Vera Lysklætt på Sørøya med Murmansk i bakgrunnen.

Vera Lysklætt på Sørøya med Murmansk i bakgrunnen.

Ifølge NRK er det en eksplosiv økning i oljetransporten. Oljetransporten fra Russland langs norskekysten kan mangedobles de kommende fem årene. Allerede i år vil den øke til 15 millioner tonn, anslår ekspertene.

– Det er også under etablering en transportrute for russisk olje langs finnmarkskysten. Vi har ved ulike anledninger opplevd at større skip fra Russland har vært nær ved å havarere i dette området, noe som kan få alvorlige konsekvenser for miljøet og for fiskeriene i nord, sier Vera Lysklætt.

Dette var bakgrunnen for Lysklætts spørsmål til kystminister Helga Pedersen under gårsdagens behandling av Nasjonal Transportplan i Stortinget.

– Er statsråden bekymra for den økende oljetransporten langs finnmarkskysten, og eventuelt hvilke tiltak vil Regjeringa iverksette for å møte denne utfordringa? spurte Lysklætt statsråd Helga Pedersen.

Spørsmål og svar kan leses her.

– Det er bra at statsråd Pedersen er oppmerksom på dette. – Men jeg håper at vi nå snarest kan få på plass en solid oljevernberedskap langs finnmarkskysten – og hvor vi kan ta i bruk et solid oljevernutstyr som er utvikla for å kunne brukes under de ekstreme vær- og klimatiske forhold som vi har på finnmarkskysten, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**