Sendrektig fra Solhjell

– Det er fint at kunnskapsminister Solhjell nå varsler tiltak mot frafall, men disse problemstillingene burde kunnskapsministeren ha tatt tak i for lenge siden, sier Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum i en kommentar til stortingsmeldingen om samfunnets kompetansebehov som ble lagt frem i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Odd Einar Dørum er frustrert over Solhjells manglende tempo.

Odd Einar Dørum er frustrert over Solhjells manglende tempo.
Foto: Per Elling Braseth-Ellingsen

Dørum mener Solhjell har brukt for lang tid, og viser til at stortingsmeldingen om samfunnets kompetansebehov kommer for sent til at Stortinget får behandle den før valget til høsten.

Ikke før 2010
– Det betyr at endringer i opplæringen sannsynligvis ikke vil gjelde før tidligst høsten 2010, og det er lenge å vente for mange, sier Dørum.

– Frafall er en av de største utfordringene vi har i skolen, understreker Dørum, som gir sin støtte til flere av tiltakene i meldingen, blant annet at fellesfagene må yrkesrettes og at praksisveien skal styrkes.

Finansieringen må følge
– Veksten i ungdomskullene framover tilsier imidlertid en mye større satsing på universiteter og høyskoler enn det Regjeringen har gjort så langt. Det nytter ikke å tillegge institusjonene flere oppgaver eller opprette flere studieplasser uten at man sikrer en god nok finansiering, mener Dørum.

– Det er også et paradoks at kunnskapsministeren kommer med en stortingsmelding med tiltak mot frafall samme dag som Stortingets finanskomité avgir sin innstilling til Revidert nasjonalbudsjett 2009. I innstillingen går regjeringspartiene mot et forslag fra Venstre om å styrke tiltak mot frafall med 40 mill. kroner, avslutter Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**