Glemske Sosialistisk Venstreparti

I BA i forrige uke kommer Kjartan Haugsnes i SV med noen harde utfall mot Venstres jernbaneinnsats som ikke kan få bli stående uimotsagt, selv om vi skal prøve å holde oss over hans saklighetsnivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Haugsnes begynner med å skryte over at regjeringen nå har vedtatt bygging av dobbeltspor gjennom Ulriken. Det skal han få lov til, men da burde han husket at det var Samferdselsminister Torild Skogsholm fra Venstre som sørget for at utredninger og planlegging av dette ble klart.

Toget Bergen

Han kritiserer Venstre for at ikke Ringeriksbanen ble påbegynt under forrige regjering, men glemmer å nevne at man for fem år siden fortsatt ventet på utredninger pålagt av miljø- og landbruksdepartementene. Dagens regjering har valgt å fortsette planleggingen i siste del av neste NTP-periode!

Tog Finse

Haugsnes hevder, uten basis i virkeligheten, at Venstre ikke satset på jernbane. Det er beviselig feil. Man kan nevne viktige tiltak som planlegging av Intercity-triangelet, dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes, bedre godstrafikkforhold, økt sikkerhet gjennom kommunikasjonssystemer langs banestrekninger og en styrking av Gjøvikbanen gjennom konkurranseutsetting. Men dette har kanskje Kjartan Haugsnes glemt allerede?

Regjeringspartiene skryter av alle pengene man bruker på jernbanen, senest ved Arne Nilsen (AP) tirsdag 9.6. Men med omlag 200 milliarder kroner mer å rutte med enn forrige regjering skulle det bare mangle. Og til tross for at man har brukt en del penger til jernbanen, har man sviktet totalt på den bybanesatsingen Venstre la opp til. Oslo er klar til å bygge Fornebubanen, bybane i Stavanger er ferdig utredet og utvidelse av Bybanen i Bergen er meget aktuelt, uten at dagens regjering har vist noe engasjement i det hele tatt. Bybanen i Bergen var sak nr én for Torild Skogsholm som samferdselsminister, og hun gjorde en kjempejobb med å lose den gjennom både stor administrativ motstand og ikke minst stor politisk motstand. Det virker litt rart at Kjartan Haugsnes skal ha så dårlig hukommelse.

Aksjon Bergen Tog

Helt til slutt må det sies at verken denne eller tidligere regjeringer har gjort nok for jernbanen i Norge. Det ønsker Venstre å gjøre noe med, og man hadde håpet å få andre partier og organisasjoner med seg. Da føles det veldig lite produktivt at Haugsnes og SV skal bruke energien sin på hva som skjedde for syv år siden.

Lars-Henrik Paarup Michelsen og Gunn-Vivian Eide
Stortingskandidater for Hordaland Venstre og initiativtagere til togkampanjen Bergensbanen 4-20-20

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**