Solhjell er for sen

– Det er flott at kunnskapsminister Solhjell nå varsler tiltak mot frafall, men disse problemstillingene burde han tatt tak i for lenge siden, mener Venstres Lars-Henrik Paarup Michelsen. Stortingsmeldingen om samfunnets kompetansebehov ble lagt frem i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Paarup Michelsen mener Solhjell har brukt for lang tid på å presentere tiltak mot frafall, og påpeker at stortingsmeldingen kommer for sent til at Stortinget får behandlet den før valget til høsten.

Orkanger barneskole

Ikke før 2010
– Det betyr at endringer i opplæringen sannsynligvis ikke vil gjelde før tidligst høsten 2010, og det er alt for lenge å vente, understreker Paarup Michelsen. — Disse tiltakene burde kommet for lenge siden, for frafallsproblematikken burde ikke akkurat være en nyhet for ministeren, mener han. Han understreker allikevel at han støtter flere av tiltakene i meldingen, blant annet at fellesfagene må yrkesrettes og at praksisveien skal styrkes.

Finansiering må følge
– Veksten i ungdomskullene framover tilsier imidlertid en mye større satsing på universiteter og høyskoler enn det Regjeringen har gjort så langt. Det nytter ikke å tillegge institusjonene flere oppgaver eller opprette flere studieplasser uten at man sikrer en god nok finansiering, mener Paarup Michelsen.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

– Det er også et paradoks at kunnskapsministeren kommer med en stortingsmelding med tiltak mot frafall samme dag som Stortingets finanskomité avgir sin innstilling til Revidert nasjonalbudsjett 2009. I innstillingen går regjeringspartiene mot et forslag fra Venstre om å styrke tiltak mot frafall med 40 mill. kroner, avslutter Paarup Michelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**