Uttalelse: Dialogarbeid er nødvendig nå

President Barack Obama la på forbilledlig måte opp til en ny politikk fra vesten ovenfor verdens muslimer, i sin tale i Kairo, i begynnelsen av juni. Det må erkjennes at formen på kommunikasjonen de siste årene i stor grad har bidratt til å styrke ytterliggående krefter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Uttalelse fra Venstres landsstyre juni 2009

Fred baseres på tillit og respekt, og må i første rekke bygges gjennom mellommenneskelig samkvem og forståelse. Det er et problem at slikt samkvem i alt for liten grad eksisterer mellom de vestlige land og mange av de muslimske landene.

Landsstyret i Venstre krever at regjeringen snarest legger fram planer for økt samkvem mellom Norge og land med muslimsk majoritet. Det er også særdeles viktig å styrke det multikulturelle arbeidet i Norge, slik at kontakten mellom minoritetene og majoriteten bedres. Venstre krever at de andre norske partiene tar utfordringen på alvor, i stedet for å prøve å få kortsiktig gevinst på fremmedfiendtlighet og oppkonstruerte motsetninger.

En av de store internasjonale utfordringer verden i dag står overfor, er mistenkeliggjøringen mellom den vestlige verden og muslimske land. I en atmosfære av mistillit og harme, vil ytterliggående krefter — også terrorister — få økt grobunn. Kampen mot fundamentalisme og terror må føres med handlekraft og styrke, men også med en klar forankring i demokratiske og menneskerettslige verdier.

Det er viktig at også norske partier får bedre kontakter i denne delen av verden. Mange av de internasjonale partiorganisasjonene har søsterpartier over hele verden, men få eller ingen fra den muslimske verden. Frivillige organisasjoner og partier som ønsker å bygge slike relasjoner, må få ressurser til det. Det er også viktig at barne- og ungdomsorganisasjoner får bygge slike relasjoner med søsterorganisasjoner i muslimske land.

Allerede i 2006 bad Venstre det øvrige politiske Norge om å engasjere seg konkret i dialogarbeid på folk til folk nivå, gjennom et dokument 8 — forslag. Dette har aldri blitt fulgt opp. Venstres landsstyre ber om at Venstres viktige initiativ nå gjennomføres og at det settes av midler til dette formålet.

Venstre ønsker flere konkrete tiltak:
Endre enkelte støtteordninger til i større grad å omfatte folk til folk samarbeid mellom Norge og land med muslimsk majoritet. Det bør særlig etableres samarbeidsprosjekter innen kunst og kultur, og gjennom studentutveksling.
Be Fredskorpset om å nyorientere seg slik at en større del av engasjementet finner sted i muslimske land.
Målrette støtteordninger slik at norske frivillige organisasjoner etablerer prosjekter i land med muslimsk majoritet.
Lage en egen støtteordning for organisasjoner i Norge som etableres på grunnlag av en interreligiøs plattform og vurdere å vri eksisterende støtteordninger i retning slike prosjekter basert på interreligiøsitet.
Bruke innvandrermiljøer og religiøse minoriteter i Norge aktivt i samarbeid og dialog med muslimskdominerte land.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**