Uttalelse: Rødgrønn bløff om jernbane og høyhastighetstog

De rødgrønne regjeringspartiene forsøker å selge ut at det nå skal satse på høyhastighetstog i Norge. Det er langt i fra sannheten. Realiteten er at man skal utrede høyhastighetstog videre. Det er ikke satt én krone til høyhastighetstog i nasjonal transportplan, og det legges ikke opp til vesentlig redusert reisetid med tog i Norge. Regjeringspartiene bløffer og fører velgerne bak lyset. Nasjonal transportplan er i realiteten en gigantisk veiplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Uttalelse fra Venstres landsstyre juni 2009

Det skinner igjennom at SV har gått på et stort nederlag i regjering, for et Arbeiderparti som forsøker å hente velgere fra Fremskrittspartiet.

Venstre støtter å jobbe for et mål om høyhastighetstog i Norge — men forskjellen mellom regjeringspartiene og Venstre er at vi samtidig følger opp med 30 mrd. kroner mer til en mer moderne jernbane de neste ti årene. Venstre har et offensivt opplegg for et bedre togtilbud i Norge. Det vil gjøre det enklere for folk å ferdes, og vil bidra til å redusere utslippene.

Et lysende eksempel på regjeringspartienes manglende satsing på jernbane er at de ikke legger opp til å realisere Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss i perioden. Det er oppsiktsvekkende at SV etter å ha sittet fire år i en flertallsregjering, ikke har fått gjennomslag for fullfinansiering denne banen de neste 10 årene.

I Venstres forslag til Nasjonal transportplan har Venstre følgende mål for redusert reisetid med tog innen 2020:
4 timer Bergen — Oslo,
4 timer Trondheim — Oslo,
3 timer Kristiansand — Oslo og
80 minutter Oslo- Skien/Halden/Lillehammer.

Som en oppfølging av dette legger Venstre blant annet opp til at flere strekninger oppgraderes og bygges ut:
Ringeriksbanen (viktig for strekningen Oslo- Bergen).
Grenlandsbanen/Sørvestbanen (viktig for strekningen Oslo — Kristiansand — Stavanger).
Dobbeltspor Hamar — Lillehammer (viktig for strekningen Oslo — Trondheim).
Flere dobbeltspor på Vestfoldbanen (viktig for Oslo — Vestfoldbyene — Kristiansand).
Forsert utbygging av Østfoldbanen med dobbeltspor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**