Eiendomsskatt og retaksering

Levangeravisa 11. juni skriver at Levanger kommune vil vurdere å retaksere eiendommer i forbindelse med økt eiendomsskatt, sier Venstres Heidi Flaten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Heidi Flaten

Foto: Fotograf Hattrem

-En retaksering av eiendom ble bebudet allerede i oktober 2008 i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for 2009 — 2012, sier Flaten. Her står det: "Med bakgrunn i verdiendringene på fast eiendom de siste ti årene foreslås det at alle eiendommer retakseres fra 2011." I alternativt forslag til denne økonomiplanen la Venstre inn at kommunen ikke skulle gjennomføre en retaksering av eiendommer. -Retaksering er både dyrt og komplisert. Vi mente at disse pengene heller kunne brukes på andre gode formål i Levanger. Dette økonomiplanforslaget ble nedstemt mot Venstres stemmer, sier Heidi Flaten i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**